Karta över registrerade namn i Klockrike

Nedan finns alla hittills registrerade namn i Klockrike utmärkta på en karta. För att förflytta dig eller zooma in kan du antingen använda kontrollerna uppe till vänster på kartan, eller klicka och dra med musen direkt på kartan. Om du har en mus med ett hjul kan det användas för att zooma in eller ut.

Genom att hålla muspekaren över en markering visas det registrerade namnet. Klicka på punkten för mer information. Mycket av informationen är ofullständig än så länge och namnen har i sådana fall en asterisk (*) efter sig.

blå markering = bebyggelse   grön markering = natur   * asterisk = ofullständig information