Länkar

 

Historiska kartor

Kartorna finns hos Lantmäteriet.


Ekonomiska kartan 1948
Klockrike
Karlshov
Flistad
Ljung
Brunneby
Lönsås

Häradsekonomiska kartan 1868-77
Flistad, Klockrike
Ljung, Klockrike
Lönsås

Annat

Bygdeband
Sveriges Hembygdsförbunds databas

Klockrike socken i Ortnamnsregistret